Štrky

        Frakcia        Cena v €/t bez DPH         20 % DPH         Cena s DPH v €/t

štrk lomový  0 -  4        15,30 €/t                                       3,06                         18,36 €/t  
štrk lomový  0 - 16       13,30 €/t                                       2,66                         15,96 €/t

štrk lomový  8 - 22       12,70 €/t                                       2,54                         15,24 €/t  
štrk lomový 22 - 63      12,40 €/t                                       2,48                         14,88 €/t  
štrk riečny   0 - 22       22,00 €/t                                       4,40                         26,40 €/t  

štrk riečny   0 - 4        26,00 €/t                                       5,20                          31,20 €/t

 

PIESOK HOMOK        24,-  €/t                                        4,80                          28,80 €/t

 

Skalky

okrasné skalky(akvarijná zmes)- vhodná do akvárií,na detské ihriská

fr.4 -8                            0,06 €/kg                                                                  0,07 €/kg 

okrasné skalky

fr.16 - 22                        0,04 €/kg                                                                  0,05 €/kg                    

okrasné skalky               0,04 €/kg                                                                  0,05 €/kg    
fr.22 - 63        
okrasné skalky               0,06 €/kg                                                                  0,07 €/kg
fr.63 - 120