Štrky

        Frakcia        Cena v €/t bez DPH         20 % DPH         Cena s DPH v €/t

štrk lomový  0 -  4        13,28 €/t                                    2,66                       15,94 €/t  
štrk lomový  0 - 16       11,29 €/t                                    2,26                       13,55 €/t

štrk lomový  8 - 22       10,62 €/t                                    2,12                       12,74 €/t  
štrk lomový 22 - 63      10,40 €/t                                    2,08                       12,48 €/t  
štrk riečny   0 - 22       20,52 €/t                                    4,10                        24,62 €/t  

 

PIESOK HOMOK        23,-  €/t                                     4,60                        27,60 €/t

 

Skalky

okrasné skalky(akvarijná zmes)- vhodná do akvárií,na detské ihriská

fr.4 -8                            0,06 €/kg                                                                  0,07 €/kg 

okrasné skalky

fr.16 - 22                        0,04 €/kg                                                                  0,05 €/kg                    

okrasné skalky               0,04 €/kg                                                                  0,05 €/kg    
fr.22 - 63        
okrasné skalky               0,06 €/kg                                                                  0,07 €/kg
fr.63 - 120