Štrky

        Frakcia        Cena v €/t bez DPH         20 % DPH         Cena s DPH v €/t

štrk lomový  0 -  4        23,- €/t                                          4,60                            27,60 €/t  
štrk lomový  4 - 8         21,- €/t                                          4,20                            25,20  €/t

štrk lomový  8 - 22       20,40 €/t                                       4,08                            24,48 €/t  
štrk lomový 22 - 63      20,10 €/t                                       4,02                            24,12 €/t  
štrk riečny   0 - 22        32,40 €/t                                       6,48                            41,76 €/t  

štrk riečny   0 - 4          36,- €/t                                          7,20                            43,20 €/t

 

PIESOK HOMOK        34,80  €/t                                        6,96                           41,76 €/t

 

Skalky

okrasné skalky(akvarijná zmes)- vhodná do akvárií,na detské ihriská

 

okrasné skalky

fr.16 - 22                        0,05 €/kg                                  0,01                                 0,06 €/kg              

okrasné skalky               0,05 €/kg                                 0,01                                  0,06€/kg    
fr.22 - 63        
okrasné skalky                                                                     
fr.63 - 120