Štrky

        Frakcia        Cena v €/t bez DPH         20 % DPH         Cena s DPH v €/t

štrk lomový  0 -  4        14,30 €/t                                       2,86                         17,16 €/t  
štrk lomový  0 - 16       12,30 €/t                                       2,46                         14,76 €/t

štrk lomový  8 - 22       11,70 €/t                                       2,34                         14,04 €/t  
štrk lomový 22 - 63      11,40 €/t                                       2,28                         13,68 €/t  
štrk riečny   0 - 22       21,00 €/t                                       4,20                         25,20 €/t  

 

PIESOK HOMOK        23,-  €/t                                        4,60                          27,60 €/t

 

Skalky

okrasné skalky(akvarijná zmes)- vhodná do akvárií,na detské ihriská

fr.4 -8                            0,06 €/kg                                                                  0,07 €/kg 

okrasné skalky

fr.16 - 22                        0,04 €/kg                                                                  0,05 €/kg                    

okrasné skalky               0,04 €/kg                                                                  0,05 €/kg    
fr.22 - 63        
okrasné skalky               0,06 €/kg                                                                  0,07 €/kg
fr.63 - 120