Štrky

        Frakcia        Cena v €/t bez DPH         20 % DPH         Cena s DPH v €/t

štrk lomový  0 -  4        20,- €/t                                          4,-                            24,- €/t  
štrk lomový  0 - 16       18,- €/t                                          3,60                         21,60 €/t

štrk lomový  8 - 22       17,40 €/t                                       3,48                         20,88 €/t  
štrk lomový 22 - 63      17,10 €/t                                       3,42                         20,52 €/t  
štrk riečny   0 - 22        26,70 €/t                                       5,34                         32,04,- €/t  

štrk riečny   0 - 4          30,50 €/t                                       6,10                          36,60 €/t

 

PIESOK HOMOK        28,70  €/t                                        5,74                        34,44 €/t

 

Skalky

okrasné skalky(akvarijná zmes)- vhodná do akvárií,na detské ihriská

 

okrasné skalky

fr.16 - 22                        0,045 €/kg                                                                  0,054 €/kg                    

okrasné skalky               0,045 €/kg                                                                  0,054 €/kg    
fr.22 - 63        
okrasné skalky                                                                     
fr.63 - 120