Z histórie firmy

     Firma Maxspol-jk, spol.s r.o. vznikla v Brezne v roku 2009 transformáciou z nižšieho stupňa podnikateľského subjektu, avšak v oblasti poskytovaných služieb má niekoľkoročnú tradíciu. Pôvodné prenajaté priestory na ul. ŠLN sme vymenili za vlastné novovybudované na ul. Cesta osloboditeľov č. 2874.
     Jedným z hlavných predmetov podnikania je predaj technických a špeciálnych plynov od spoločnosti Linde. Taktiež sa zaoberáme predajom štrkov, cementu, rôznych druhov tvárnic a dlažby . V našej ponuke nájdete tiež betonársku oceľ /roxory, KARI siete/, zvárací a brúsny materiál a elektrické náradie .